BOEKRECENSIES

de lezers; the readers; les lecteurs:

de tijdschriften; the/les magazines: